توضیحات

تمامی این کتابها نمونه کارهای دکتر جهانگیر درویش در طول ۶ دهه سابقه کاری ایشان می باشد. ویرایش و تهیه کلیه کتابها، زیر نظر خود دکتر درویش و  در دفتر تحقیقات دکتر درویش انجام  شده است.

کتابهای دیجیتال فقط بصورت مشاهده آنلاین می باشد. در صورت چاپ، اطلاعات فروش نسخه چاپی از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.